Pages

Ads 468x60px

Tuesday, 12 February 2013

ಫೋಟೋ _______ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
 ಅರುವತ್ತರ ದಶಕದ  ' ಚಂದಮಾಮಾ ' ಮಕ್ಕಳ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿಭಾಗ ಇತ್ತು.  ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳು.  ಆ ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಸೀಮಿತ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದ ಎರಡು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದರಾಯಿತು.  ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರಹಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವೂ ಇದ್ದಿತು.  ನನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಆಗ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾನೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇರಲಿ, ನನ್ನದೂ ಹೀಗೇ ಸುಮ್ಮನೆ ......

ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಚಿತ್ರಪಟ 
ಬಿಡಿಸುತ್ತೀರಿ ನೆನಪಿನ ದೃಶ್ಯಪುಟ


Posted via DraftCraft app

0 comments:

Post a Comment