Pages

Ads 468x60px

Monday, 23 January 2012

ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಇದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ 1890 - 1900 ರ ಮಾಡೆಲ್ Winselmann, Titan ಹೊಲಿಗೆಯ ಯಂತ್ರ. ಸುಮಾರು 110 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಈ ಯಂತ್ರ ಈಗಲೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇಟ್ಟು ಹೊಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರುವ ಈ ಯಂತ್ರ ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿದೆ.

by Subhashini Hiranyaಟಿಪ್ಪಣಿ : ಇಲ್ಲಿನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11, ಮಾರ್ಚ್, 2013 ರಂದು ಸಣ್ಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

0 comments:

Post a Comment